Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

                                                                                                                         

 

                   PATVIRTINTA

                   VšĮ Jurbarko ligoninės
                   vyriausiojo gydytojo
                   2015 m. rugpjūčio 14 d.
                   įsakymu Nr. VK-46
                   Priedas Nr.1

 VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMAVIMO VŠĮ JURBARKO LIGONINĖJE TVARKA

1. Vaistų reklamuotojų vizitai į VšĮ Jurbarko ligoninę yra nemokami, jeigu jų tikslas yra informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą pateikimas reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus (VP) bei medicinos pagalbos priemones (MPP).

2. Vaistų reklamuotojo vizitas gydytojo darbo laiku, skirtu pacientams priimti, yra draudžiamas.

3. Vaistų reklamuotojų vizitai (asmeninis susitikimas su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu ar renginys) turi būti iš anksto suplanuoti ir užregistruoti ne vėliau kaip 3 dienos iki planuojamo vizito pradžios. Reklamuotojai turi raštu ar elektroniniu paštu registruotis tam skirtame žurnale, esančiame pas sekretorę, nurodydami vardą, pavardę, darbovietę, tel.nr., vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti VP ar MPP), nurodant, ar tai asmeninis susitikimas ar renginys. Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, žurnale nurodoma šio specialisto vardas ir pavardė, ir informuojamas specialistas. Apie planuojamą renginį vaistų reklamuotojas, apie asmeninį susitikimą – gydytojas informuoja vyriausiojo gydytojo pavaduotoją medicinos reikalams.

4. Asmeninis susitikimas su gydytoju gali trukti ne ilgiau nei 15 minučių.

5. Reklaminis renginys sveikatos specialistų grupei gali trukti ne ilgiau nei 1 valandą.

6. Reklaminiams renginiams skirta patalpa – konsultacinės poliklinikos salė, esanti Vydūno 56.

7. Vizito metu gydytojui turi būti pateikiama kiekvieno reklamuojamo VP ar MPP charakteristikų santrauka arba užtikrinamas jos prieinamumas kitomis priemonėmis, informuojama apie VP ar MPP pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir priemoką kompensavimo atveju.

8. Skleidžiant vaistinių preparatų reklamą specialistams, draudžiama jiems duoti dovanas, įskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su specialisto vykdoma profesine veikla.

9. Pažeidus vaistinių preparatų reklamavimo tvarką vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinos reikalams apie įvykį raštu praneša reklamuotojo darbovietės administracijai ir Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie SAM. Pažeidimą padariusiam darbuotojui 6 mėnesius draudžiama organizuoti vizitus į VšĮ Jurbarko ligoninę.

10. Gydytojas, pažeidęs šią Tvarką, svarstomas VšĮ Jurbarko ligoninės Medicinos etikos komisijoje. Pakartotinai gydytojui pažeidus šią Tvarką, apie pažeidimą informuojama STT.

________________