Pareigybės pavadinimas

2019 metai

2020 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

2699

1

3996

3996,25 3996 3996

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas

2414

1

2675 2507,00 2600 2628
Administracija 1093 13 1201 1399,50 1350 1658

Gydytojai

2084

56

2080

2124,85 2336 2687

Slaugytojai

1118 84 1123 1394,21 1406 1748
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 944

30

1054

1252,56 1349 1391
Kitas personalas 672

57

722

882,09 950 1043