Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

Sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys licencijuotas paslaugas, vadovaujasi šiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais:

PRIĖMIMO-SKUBIOS PAGALBOS SKYRIUS, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“

2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1111 „Dėl stebėjimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

2010 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. V-1073 „Dėl specialiųjų reikalavimų stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo

2003 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ 

2004 m. birželio 28 d. Nr.V-468 „Dėl būtinųjų priešnuodžių rinkinio asmens sveikatos priežiūros įstaigose įsigijimo ir vartojimo tvarkos ir priešnuodžių, vartojamų apsinuodijusiems pacientams gydyti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašo patvirtinimo“

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-822 ,,Dėl Gaivinimo standartų patvirtinimo“

2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 "Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 ,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

1995 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 217 patvirtinta Lietuvos medicinos norma „MN 7:1995 Medicinos gydytojas“

2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-761 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 65:2016 ,,Gydytojas Gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“

2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo” 

VIDAUS LIGOS, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1242 „Dėl bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir bendrųjų specializuotų vidaus ligų profilių stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1085 „Dėl vidaus ligų profilio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ 

2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 ,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

2005 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-279 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 "Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329  “Dėl bazinių kainų patvirtinimo“

VAIKŲ LIGOS II, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1225  „Dėl bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“

2009 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1038 "Dėl Profesinių kvalifikacijų, įgytų iki Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo įsigaliojimo prilyginimo bendrosios praktikos slaugytojo profesinei kvalifikacijai, patvirtinimo" pakeitimo

1999 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 96 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 66:1999 "Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 644 „Dėl vaikų ligų antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

1995 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 217 patvirtinta Lietuvos medicinos norma „MN 7:1995 Medicinos gydytojas“

SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJA, ORTOPEDIJA TRAUMATOLOGIJA IIA, IIB, IIC, DIENOS CHIRURGIJA, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

2008 m. gruodžio 9 d. Nr. V-1229 “Dėl bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 657 „Dėl ortopedijos traumatologijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“

2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 758 „Dėl kraujagyslių chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“

2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 656 „Dėl plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“.

Lietuvos medicinos norma MN 147-2012 ,,Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1080 

2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 "Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

MN 54:2004 Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 ,,Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-876 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 "Gydytojas urologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

1995 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 217 patvirtinta Lietuvos medicinos norma „MN 7:1995 Medicinos gydytojas“

GINEKOLOGIJA IIA, IIB, IIC, NĖŠTUMO PATOLOGIJA IIA, DIENOS CHIRURGIJA, AKUŠERIO PRAKTIKA, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

2011 m. kovo 2 d. Nr. V-196 „Dėl bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 642 „Dėl nėštumo patologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“

2005 m. lapkričio 14 d. Nr. V-870 „Dėl ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“

1994 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“ 

2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. V-668 ,,Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ 

2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 "Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

MN 40:2014 Akušeris.Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė.

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

PSICHIATRIJA II, PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGA

1999 m. gegužės 27 d. Nr. 256 „Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei psichiatrijos dienos stacionaro ir psichoterapijos paslaugų bazinių kainų tvirtinimo“

2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 "Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2006 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V-730 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 22:2006 "Psichikos sveikatos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

REANIMACIJA IR INTENSYVI TERAPIJA I-II, II, ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOS TERAPIJOS SLAUGA, DIENOS CHIRURGIJA

       

2005 m. spalio 27 d. Nr. V-827 „Dėl reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“

2011 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. V-644 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 60:2011 "Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2001 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 628 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 93:2001 "Operacinės slaugytojas. teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“  

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2003 m. birželio 17 d. įsakymas Nr. V-357 „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ 

2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2009 "Gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2016 m. birželio 23 d.Nr. V – 834 „Dėl neabejotinų mirties požymių sąrašo nustatymo“

1995 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 217 patvirtinta Lietuvos medicinos norma „MN 7:1995 Medicinos gydytojas“

PALAIKOMASIS GYDYMAS IR SLAUGA, PALIATYVI PAGALBA, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

2012 m. gegužės 4 d. Nr. V-393 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

2015 m. rugpjūčio 13 d. Nr. V-946 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

AMBULATORINĖS PASLAUGOS, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329  “Dėl bazinių kainų patvirtinimo“

2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 „Dėl ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“

2002 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 481 ,,Dėl ambulatorinės antrinės asmens sveikatos priežiūros” 

2013 m. liepos 25 d. Nr. V-754 ,,Dėl ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir ambulatorinės chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“

Vidaus ligų

2015 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-340 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 76:2015 ,,Vidaus ligų gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.

Vaikų ligų

1999 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. 96 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 66:1999 "Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

Neurologijos

2005 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-279 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 115:2005 "Gydytojas neurologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2012-05-17  įsakymas Nr. V-441 „Dėl Neurologijos ir vaikų neurologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

Kardiologijos

2005 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. V-975 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 55:2005 "Gydytojas kardiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“  

Vaikų endokrinologijos

2006 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-819 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 88:2006 "Gydytojas vaikų endokrinologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė patvirtinimo“

Vaikų endokrinologijos, endokrinologijos

2012-05-17  įsakymas Nr. V-440 „Dėl Endokrinologijos ir vaikų endokrinologijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Gastroenterologijos

2016 m. birželio 14 d. įsakymas Nr. V-761 ,,Dėl Lietuvos Respublikos medicinos normos MN 65:2016 ,,Gydytojas Gastroenterologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“

2008 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V-980 „Dėl gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 

Pulmonologijos

2004 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-948 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 51:2004 "Gydytojas pulmonologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

Dermatovenerologijos

2002 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. 265 „Dėl pacientų kreipimosi į gydytojus specialistus: dermatovenerologą, oftalmologą, otorinolaringologą“ 

2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. V-1067 Dėl Lietuvos medicinos normos MN 59:2016 "Gydytojas dermatovenerologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

 2008 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. V-846 „Dėl dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Ginekologija akušerija

 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ 

2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2008 "Gydytojas akušeris ginekologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Oorinolaringologija

2004 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. V-146 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 54:2004 "Gydytojas otorinolaringologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

Oftalmologija

 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 63:2005 "Gydytojas oftalmologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2008 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. V-986 „Dėl oftalmologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 

Ortopedija traumatologija

 Lietuvos medicinos norma MN 147-2012 „Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1080 

Chirurgija

2000 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. 50 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 "Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

Psichiatrija

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1209 „Dėl Psichiatrijos ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“

2005 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. V-601 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 53:2005 "Gydytojas psichiatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

Anesteziologija-reanimatologija

2009 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1054 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 25:2009 "Gydytojas anesteziologas-reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

Urologija

2007 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. V-876 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 140:2007 "Gydytojas urologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

2012-05-18  įsakymas Nr. V-453 „Dėl Urologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Endoskopija

2000 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 545 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 78:2000 "Gydytojas endoskopuotojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

Bendrosios praktikos slauga

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

RADIOLOGIJOS (RENTGENODIAGNOSTIKOS,ULTRAGARSINIŲ TYRIMŲ)

2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-116 ,,Dėl telemedicinos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

2014 m. rugpjūčio 6 d. įsakymas Nr. V-854 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 84:2014 ,,Gydytojas radiologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“;

 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-881 „Dėl Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

2007 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. V-914 „Dėl radiologijos technologo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-95 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 31:2008 "Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" patvirtinimo“ 

2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 "Pagrindinės radiacinės saugos normos" patvirtinimo“ 

2014 m. lapkričio 17 d. Nr. V-1197 „Dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos paslaugų teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalavimų, apmokėjimo tvarkos aprašo ir bazinių kainų bei ligų ir būklių, kurioms esant taikomos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamos kompiuterinės tomografijos angiografijos ir magnetinio rezonanso angiografijos diagnostinės procedūros, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis siaura medicinos praktika įgijimo“

 

SUAUGUSIŲJŲ AMBULATORINĖ REABILITACIJA I, II, VAIKŲ AMBULATORINĖ REABILITACIJA II, FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SLAUGA, KINEZITERAPIJA, ERGOTERAPIJA, MEDICININĖREABILITACIJA II, PALAIKOMOJI REABILITACIJA II, LOGOPEDIJA, BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGA

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. V-935  „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2004 „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. V-934  „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 124:2004 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. V-936 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 125:2004 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“

2005 m. kovo 8 d. Nr. V-162 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 136:2005 „Logopedas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo

2007 m. sausio 22 d. Nr. V-27 „Dėl masažuotojo profesijos kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“

2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“

2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. V-591 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28: 2011 "Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“ 

2000 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 220 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 21:2000 "Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

LABORATORINĖ DIAGNOSTIKA

1999 m. sausio 6 d. įsakymas Nr. 5 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 69:1999 "Klinikos laborantas. Pareigos, teisės ir atsakomybė" tvirtinimo“

2007 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“

2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-169 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2008 "Medicinos biologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" patvirtinimo“

Medicinos laboratorijos. Kokybės ir kompetencijos  (ISO 15189:2012, pataisyta versija 2014-08-15)

2007 m. gruodžio 5 d. Nr. V-998 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų veiklos vertinimo“

MEDICINOS PRIETAISAI

2009 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. V-18 "Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2009 "Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" ir Lietuvos medicinos normos MN 100:2009 "Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas" patvirtinimo"

2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo“ patvirtinimo

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. T1-683 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. t1-136 „Dėl pranešimų apie neatitinkančius reikalavimų medicinos prietaisus (budra) pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“