Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

Loading...

 

KITOS MOKAMOS PASLAUGOS (patvirtintos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T2-216 „Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“, 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-165 „Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T2-216 "Dėl viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo"):

1. Išrašo iš asmens sveikatos istorijos, ambulatorinės kortelės parengimas, kopijų tvirtinimas – 2,90 Eur.

2. Pažymos apie sveikatos būklę išdavimas pacientui prašant:
   2.1. atsiimant asmens sveikatos priežiūros įstaigoje:
      2.1.1. išduodamos gydančio gydytojo – 1,74 Eur;
      2.1.2. išduodamos gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu – 6,66 Eur;
   2.2. siunčiant paštu arba per kurjerį:
      2.2.1. išduodamos gydančio gydytojo – 2,61 Eur;
      2.2.2. išduodamos gydytojų konsultacinės komisijos sprendimu – 7,53 Eur.

3. Už pacientui prašant siunčiamą faksogramą (vienos pusės A4 formato lapo) – pagal AB Lietuvos pašto tarifus.

4. Kopijavimo paslauga – 0,10 Eur (už A4 formato lapo vieną puslapį).

5. Už paciento pageidaujamą įsigyti skaitmeninio rentgeno aparato rentgenogramą:
   5.1. už rentgeno nuotrauką – 7,24 Eur (išskyrus asmenis, siunčiamus į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, nepilnamečius ir moksleivius);
   5.2. už rentgeno nuotrauką, įrašytą į kompaktinę plokštelę – 1,45 Eur.

6. Už draudimo įstaigoms išduodamus dokumentų nuorašus, kopijas:
   6.1. už pirminio įvykio dokumento (kortelės) kopiją – 2,90 Eur;
   6.2. už rentgenogramą – 7,24 Eur;
   6.3. už rentgeno nuotrauką, įrašytą į kompaktinę plokštelę – 1,45 Eur.

7. Asmens neblaivumo (apsvaigimo) nustatymo paslaugos:
   7.1. medicininė apžiūra ir akto surašymas be tiriamosios medžiagos paėmimo – 13,00 Eur;
   7.2. medicininė apžiūra ir akto surašymas su tiriamosios medžiagos (kraujo arba šlapimo) paėmimu – 17,00 Eur;
   7.3. tiriamosios medžiagos (kraujo arba šlapimo) paėmimas, paruošimas, dokumentacijos pildymas – 6,00 Eur.
Už tyrimą toksikologijos laboratorijoje (alkoholio koncentracijos nustatymas kraujyje - 20,00 Eur), narkotikų testą, transportavimą mokama atskirai.

8. Ilgalaikės socialinės globos paslaugos vieno lovadienio kaina asmeniui – 25,24 Eur.

9. Mokamos globos paslauga – 23,30 Eur (už vieną lovadienį, kai moka pats pacientas ar jo artimieji).

8 ir 9 punkto pakeitimai:
Nr. T2-165, 2018-06-28, paskelbta Jurbarko rajono savivaldybės tinklalapyje.

10. Už hospitalizavimą pacientui prašant Vidaus ligų skyriaus renovuotose palatose Nr. 13 ir 13A – 8,69 Eur už parą.

11. Už paciento gulėjimą Reabilitacijos skyriaus lovose be procedūrų, kai teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos (pacientui prašant) – 5,21 Eur už parą.

12. Mokama ambulatorinė reabilitacija (į paslaugos sudėtį įtrauktos 3–4 procedūros pagal gydytojo nustatytas indikacijas, pacientui prašant) – 15,00 Eur už dieną.

13. Automobilių nuomos įkainiai už vieną valandą – 3,20 Eur ir už vieną nuvažiuotą kilometrą:
   13.1. lengvojo automobilio su neštuvais – 0,30 Eur;