Registruokitės pas gydytojus:  Telefonu  Internetu

LT  |  EN

Gerbiami pacientai,

Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės bendruomenėje aktyviai dirbame korupcijos prevencijos švietimo klausimais ir siekiame skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo. Kartu ir Jūsų prašome bendradarbiauti šioje srityje. Padėkite nepatirti medikams nepatogumų ir išvenkite jų patys norėdami atsidėkoti už medicinos paslaugas dovanomis ar pinigais. Kviečiu kartu netoleruoti korupcinių apraiškų.

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė – tai daugiaprofilinė įstaiga, pacientams teikianti saugias, kokybiškas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinanti žmogiškąją pagarbą, orumą bei dėmesį pacientui.

Visiems Jurbarko ligoninės darbuotojams pats didžiausias jų darbo įvertinimas yra Jūsų šypsena, ištartas nuoširdus padėkos žodis „AČIŪ" ar rankos paspaudimas.

Mes – už skaidrų įstaigos vardą ir jos veiklą.

Vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė

2024-04-08


 


 

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktorės 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. O1-342, Viešajai įstaigai Jurbarko ligoninė suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.