Radiologijos skyrius

Skyriaus vedėja radiologė Zita Zdornovienė
Vyresnioji radiologijos technologė Janina Bacevičienė
Telefonas (8 447) 72 828

    Radiologijos kabinete įrengti 2 stacionarūs modernūs rentgeno aparatai MOVIPLAN ir PHILIPS, kurie leidžia atlikti tyrimus greičiau ir kokybiškiau. PHILIPS aparatas yra su elektronoptiniu stiprintuvu (EOP), dėl ko ligoniai tiriami neužtamsintame kabinete, pats aparatas parenka reikiamos apšvitos dozes pagal ligonio svorį. Tai leidžia sumažinti spinduliuotės poveikį pacientams, gauti geresnės kokybės ir daugiau informacijos suteikiančias rentgenogramas, kurios apdorojamos skaitmeniniu būdu, nereikia ryškinti nuotraukų. Kitų specialybių gydytojai atliktų rentgenogramų vaizdą gali įvertinti savo darbo vietoje kompiuterių monitoriuose, taip pat ši sistema leidžia greičiau įvertinti rentgenogramas ortopedui-traumatologui operacijos metu. Rentgenogramų vaizdai atmintyje saugomi 10 metų.
    Gydytoja radiologė dirba darbo dienomis, radiologijos technologės dirbą visą parą.
Radiologinis tyrimas dėl ligos ir profilaktinis ištyrimas atliekamas tik turint gydytojo siuntimą darbo dienomis 8.00-14.00. Dėl būtinosios pagalbos rentgenogramos atliekamos visą parą. Prieš tyrimą ambulatorinėje kortelėje pacientas privalo pasirašyti sutikimą, kad yra supažindintas apie spinduliuotės poveikį sveikatai ir sutinka tirtis. Vaikų iki 16 m. ištyrimo atveju pasirašo tėvai arba globėjai.
    Paciento pageidavimu rentgenogramos gali būti padaugintos (kaina  7,24 Eur) arba įrašytos į kompaktinį diską (kaina 1,45 Eur), sumokama ligoninės kasoje.