Pareigybės pavadinimas

2019 metai

2020 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

2699

1

3996

     

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai

2414

2

2675      
Administracija 1093 13 1201      

Gydytojai

2084

63

2080

     

Slaugytojai

1118 100 1123      
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 944

28

1054

     
Kitas personalas 672

57

722

     

 

Rengėja  vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė