Pareigybės pavadinimas

2019 metai

2020 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

2699

1

3996

3996,25    

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas

2414

1

2675 2507,00    
Administracija 1093 11 1201 1399,50    

Gydytojai

2084

61

2080

2124,85    

Slaugytojai

1118 91 1123 1394,21    
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 944

25

1054

1252,56    
Kitas personalas 672

58

722

882,09    

 

Rengėja  vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė