Pareigybės pavadinimas

2019 metai

2020 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

2699

1

3996

3996,25 3996  

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas

2414

1

2675 2507,00 2600  
Administracija 1093 13 1201 1399,50 1350  

Gydytojai

2084

62

2080

2124,85 2336  

Slaugytojai

1118 95 1123 1394,21 1406  
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 944

28

1054

1252,56 1349  
Kitas personalas 672

56

722

882,09 950