Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

1909

1

2491

2630  2757  

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai

1300

2

2224  2346 2555  
Administracija 706 14 1038  1006 1033  

Gydytojai

1388

57

1996

 2098 2270  

Slaugytojai

728 98 1103  1142 1106  
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 693

28

897

917  996  
Kitas personalas 486

59

685

 659 661  

 

Parengėja vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė