Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
I ketvirtis

Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
II ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
III ketvirtis
Vidutinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių), Eur
IV ketvirtis

Vyriausiasis gydytojas

1909

1

2491

2630  2757 2919

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojai

1300

2

2224  2346 2555 2533
Administracija 706 12 1038  1006 1033 1167

Gydytojai

1388

59

1996

 2098 2270  2118

Slaugytojai

728 100 1103  1142 1106 1119
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 693

28

897

917  996 1004
Kitas personalas 486

57

685

 659 661 696

 

Rengėja  vyresnioji buhalterė Liudmila Bakanauskienė